Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística de matrimonis de València

0204005
El seu objectiu és conéixer el número i característiques dels matrimonis que fixen la seua residència en la ciutat, els matrimonis celebrats en la ciutat i els matrimonis en què algun dels participants residia en la ciutat abans de la seua celebració. La informació que es publica prové de l'explotació del fitxer de microdades de matrimonis del Moviment Natural de la Població (MNP) que publica l'INE en el seu servidor web. La informació s'arreplega a través del Butlletí Estadístic de Matrimoni que omplin els cònjuges, mentres que les dades d'inscripció s'omplin per l'encarregat del registre civil.
Demografia
Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori
Elaboració i Difusió
Matrimonis, residents que contrauen matrimoni
Edats dels cònjuges, sexe, estat civil anterior, professió, lloc de residència, forma de celebració, nacionalitat dels cònjuges
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Institut Nacional d'Estadística
Ciutat
Dades mensuals
Estructural
Anual
Ciutat