Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Mercat immobiliari de vivenda protegida en València

0403001
Estadística del mercat immobiliari de vivenda protegida en la ciutat realitzada per l'Observatori Valencià de la Vivenda de la Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica. Inclou informació sobre Vivendes Protegides de Nova Construcció (VPNC) , Vivendes Existents (VEX) , Vivendes Protegides Rehabilitades (VPR) , Vivendes d'Accés Concertat (VAC) i Ajudes a Inquilins
Edificis i Habitatges
Mercat de l'Habitatge
Només Difusió
Actuacions protegides
Tipus d'actuació, Característiques de l'actuació
Fitxer d'agregats estadístics
Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat