Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Visats de direcció d'obra en València

0403005
ext traduït: Estadística que resulta de la recopilació d'informació inclosa en els formularis que els Aparelladors o Arquitectes Tècnics han d'omplir en els Col·legis professionals en ocasió del Visat d'Encàrrec de direcció d'obra i de la Certificació de fi d'obra. La informació s'obté del portal web del Ministeri de Foment
Edificis i Habitatges
Mercat de l'Habitatge
Només Difusió
Habitatges visats, edificis visats
Tipologia de l'edifici
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri de Foment
Ciutat
Dades mensuals
Conjuntural
Mensual
Ciutat