Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitats a l'Impost d'Activitats Econòmiques de València

0605001
Operació estadística que investiga el teixit econòmic de la ciutat a partir de la informació arreplegada en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de València. La informació prové de l'explotació estadística del fitxer administratiu de generació de la matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de València a 1 de gener de l'any de referència remés pel Servici de Gestió Tributària Específica - Activitats Econòmiques (GTE-AE) de l'Ajuntament de València
Activitat Econòmica
Cens d'activitats econòmiques
Elaboració i Difusió
Activitat econòmica
Secció d'activitat, Divisió d'activitat, Agrupació d'activitat, Grup d'activitat, Any d'inici de l'activitat
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Gestió Tributària Específica - Activitats Econòmicas (GTE-AE). Ajuntament de València
Puntual
Dades referides a una data fixa
Estructural
Anual
Seccions