Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Cens electoral de les Eleccions a les Corts Valencianes a València

1002001
Descripció de les persones que reuneixen els requisits per a ser electors i no es troben privades, definitiva o temporalment, del dret de sufragi. Per a les eleccions a les Corts Valencianes, el cens electoral està compost pel cens electoral d'espanyols residents a Espanya (CER) i el cens electoral d'espanyols inscrits a València residents a l'estranger (CERA) i han manifestat el seu desig de participar en aquests comicis. El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la seua convocatòria, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació. La informació prové de la tabulació estadística del fitxer remés per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), format a partir del cens de consulta més les modificacions realitzades després de reclamacions, encara que no constitueix el cens electoral definitiu
Consultes Electorals
Eleccions Autonòmiques
Elaboració i Difusió
Electors, Electors espanyols residents a València, Electors espanyols residents a l'estranger i inscrits a València, Nous Electors
Sexe, Edat, Nivell d'estudis, Lloc de naixement
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València
Puntual
Dades referides a una data fixa
Estructural
Altra
Seccions