Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Bodes Civils Municipals a València

1105001
Informació estadística sobre la celebració de noces civils a l'Ajuntament de València. Les dades són enviades per Serveis Generals de l'Ajuntament de València.
Recursos Municipals
Matrimonis civils celebrats en l'Ajuntament
Només Difusió
Noces civils
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Secretaria General. Ajuntament de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat