Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Patrimoni Municipal de València

1106001
Informació sobre el total de béns de propietat municipal de l'inventari a 1 de gener, que inclou tant béns immobles, béns històric-artístics, béns mobles, valores crèdits i drets, vehicles i béns d'una altra naturalesa.Les dades s'obté de l'explotació estadística del fitxer sobre béns patrimonials remés pel Servei de Patrimoni de l'Ajuntament de València.
Recursos Municipals
Patrimoni Municipal
Elaboració i Difusió
Béns patrimonials; edificis patrimonials
valor per epígraf; tipus d'edifici; districte; superfície de la parcel·la; superfície construïda; barri
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Patrimoni. Ajuntament de València
Districte
Dades anuals
Estructural
Anual
Barris