Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Qualitat de les aigües de bany de les platges de València

1203001
Anàlisi de la qualitat de les aigües de bany de les platges de València a partir dels resultats obtinguts en les diferents anàlisis microbiològiques, físic químics i controls visuals duts a terme setmanalment durant la temporada de bany. La informació és elaborada i remesa per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Medi Ambient
Qualitat de les aigües de bany
Només Difusió
Concentració d'Enterococs Intestinals, Concentració d'Escherichia coli
Punt de mostreig, Platja, Data de recollida de la mostra, Qualificació de l'aigua
Fitxer d'agregats estadístics
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Puntual
Dades setmanals
Estructural
Anual
Altres