Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Parcs urbans i zones verdes de València

1204001
Informació sobre les zones verdes, zones per a gossos, arbratge, parcs urbans i jardins de la ciutat de València. Les dades són enviades pel servei de Jardineria de l'Ajuntament de València.
Medi Ambient
Zones verdes urbans
Només Difusió
zones verdes; parcs urbans; arbres; zones per a gossos
número; superfície en m²; espècie d'arbre; districtes
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Jardineria. Ajuntament de València
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Districtes