Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Neteja urbana municipal en València

1206001
Estadística sobre la neteja pública de carrers, solars, platges i mercats a la ciutat de València. La informació és elaborada prèvia sol·licitud pel Servei de Gestió de Residus Urbans i Neteja de l'Ajuntament de València
Medi Ambient
Neteja pública i Tractament de Residus Urbans
Només Difusió
Nombre de carrers, Longitud d'escombratge de carrers, Superfície de neteja de jardins oberts, Longitud de rentada de carrers, Nombre de solars, Prop dels solars, Superfície dels solars, Volum dels solars, Superfície netejada dels solars, Superfície netejada de platges, Nombre de mercats netejats
Tipus d'escombratge
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja. Ajuntament de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat