Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Qualitat de les aigües de bany de les platges de València

Xarxa d'avaluació de les aigües de bany

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica desenvolupa un Programa d'Informació Setmanal sobre la Qualitat de les Zones de Bany durant els mesos d'estiu. La valoració de la qualitat de les aigües en les zones de bany es realitza a partir d'anàlisis microbiològiques, físic-químics i controls visuals de les característiques de l'aigua (coloració, transparència, presència de residus flotants, olis, espumes, algues) i les característiques de l'arena (presència de residus de banyistes o d'origen marí, quitrà, algues, presència d'animals o vehicles). Dins del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Bany, a les platges de la ciutat de València es localitzen 11 punts de mostreig diferents: Institut Isabel de Villena (platja de la Malva-rosa); Balneari Les Arenes (platja del Cabanyal); Travessia Pinedo (platja de Pinedo); Rotonda (platja de l'Arbre del Gos); la Creu, Saler Poble i els Ferros (platja del Saler); Centre Platja (platja de la Garrofera); l'Estany (platja de la Devesa); C. Arboladura i C. Sirena (platja del Recatí). Les avaluacions es duen a terme setmanalment durant la temporada de bany.

Enterococos intestinals

Els enterococos formen part de la microbiota normal del tracte gastrointestinal humà i del tracte genital de la dona, també poden estar presents en sòl, aliments, aigua, plantes, animals i insectes i són considerats l'indicador microbiològic més eficient per a avaluar la qualitat d'aigua de mar per a ús recreatiu, pel fet que són molt resistents a la congelació, la dessecació i a les condicions salines d'aquest mitjà. A més, està relacionat directament amb gastroenteritis, malalties respiratòries, conjuntivitis i dermatitis, entre altres. Els enterococos són bacteris Gram positius, anaerobis facultatius, capaços de créixer en presència de 6,5% de NaCl, a 10 i 45 °C i pH 9,6. Es mesura en unitats formadores de colònies per cada 100 ml d'aigua de bany

Escherichia coli

És un bacteri Gram negativa, anaeròbia facultativa que forma part de la microbiota normal de l'intestí de l'ésser humà i els animals homeoterm. La seua presència en aigües ambientals es considera com un indicador de contaminació fecal recent. Es mesura en unitats formadores de colònies per cada 100 ml d'aigua de bany

Qualificació anual de les aigües de bany

La qualificació de la qualitat de les aigües de les platges es realitza en finalitzar la temporada de bany, sobre la base dels criteris establits per la legislació vigent, mitjançant un tractament estadístic dels resultats obtinguts de les anàlisis microbiològiques realitzades a les aigües de bany durant el període comprés entre l'1 de juny al 15 de setembre, considerant les serie de dades formada per les dades de l'actual temporada de bany i les dels tres anys anteriors. Aquesta valoració està basada en els criteris de qualitat establits en el Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany. Utilitzant un conjunt de valors de referència i el càlcul de determinats percentiles de la distribució de valors observats de cada tipus de contaminant, es classifica la qualitat de les aigües de bany en insuficient, suficient, bona o excel·lent.