PAI i altres instruments en tràmit - València

Programa d'Actuació Integrada PAI i altres instruments en Tràmit

 

Programes d'Actuació Aïllada

Programa d'Actuació Aïllada del carrer Huertos, 8

Programes d'Actuació Integrada

PAI desenvolupament Unitat d'Execució UE 22 del Barri del Carme

PAI desenvolupament Unitat d'Execució 22 del Barri del Carme

Servici: Gestió del Centre Històric
Secció: Planejament i gestió
Núm. Expedient: 2006/211

Acords

Bases particulars reguladores (pdf 140 kb)

Anuncis

Anunci DOCV (pdf 32 kb)

Alternatives Tècniques

Alternativa Tècnica

Medicions:

Aparcament Arqueologia Enderrocaments Resum Aparcament Resum Arqueologia Resum Enderrocaments

Memòria:

Memòria Alternativa Tècnica Memòria Mod PEPRI Memòria Programa imatge urbana Memòria Arqueologia Memòria Enderrocaments Memòria Aparcament

Plans:

Plans aparcament:

Plans aparcament

Plans derrocaments:

Plans derrocaments:

Plans ordenació detallada:

Àmbit Zonificació Proteccions Espacis liures Dotacions i equipaments Règim urbanístic Xarxa viària Delimitacions unitats d'execució Paràmetres urbanístics

Ordenança gràfica

Ordenança gràfica Detall alçat Guillem de Castro Detall alçat carrer Llíria Alçat alçat carrer en projecte Proposta alçat carrer Gutemberg Pla de conjunt alçats Pla de conjunt alçats interiors Proposta alçats exteriors Proposta alçats exteriors-interiors Proposta d'alçats interiors Perspectiva general Perspectives espais exteriors 1 Perspectives espais exteriors 2 Perspectives espais exteriors 3 Perspectives espais exteriors 4 Perspectives arquitectòniques 1 Perspectives arquitectòniques 2 Perspectives arquitectòniques 3 Perspectives arquitectòniques 4 Proposta alçat carrer Na Jordana

Reallotge

Edificis previstos reallotge

Projecte d'urbanització

Memòria:

Annexos 01 a 14 Annex 15 Annexos 16 a 19 Annex 20 Annex 21 Annexos 22 a 25

Plans:

Llistat Situació Emplaçament Estat actual Demolicions Topografia Replantejament Planta general Situació de perfils Perfils longitudinals Cubicació Seccions generals Seccions detalls Pavimentació Senyalització Det. Senyalització Accessibilitat bombers det senyalització bombers Sanejament i drenatge Perfils longitudinals sanejament Sanejament I Sanejament II Sanejament III Sanejament IV Sanejament V Aigua potable Nucs aigua potable Detall aigua potable Telefonia Detall telefonia Detall telefonia rases i diversos Gas Detall gas Mitja tensió Baixa tensió Desviacions baixa tensió Canalitzacions Detall Baixa tensió i mitja tensió Situació centres de transformació Detalls centres de transformació Esquemes unifilars Servicis afectats baixa tensió Enllumenat públic Detalls enllumenat públic I Detall quadro de comandament Arbratge Arbustives i entapissants Mobiliari urbà columna_principal_2: Detalls mobiliari urbà I Detalls mobiliari urbà II Xarxa de reg Detall reg I Detall reg II

Plecs de condicions:

Obra civil Instalacions elèctriques

Presupost:

Presupost

Seguretat i salut

Seguretat i salut

Control de qualitat

Control de qualitat